รายการบทความที่ค้นหา

รายการบทความที่ค้นหา

25 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2563-04-09
บัวสาย – ราชินีแห่งไม้น้ำ
7 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2563-04-09
บัวมงคลในไทยที่นิยมปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต ความเชื่อไทยแต่เดิมเชื่อว่าการปลูกและเลี้ยงบัวไว้นั้นเป็นสิ่งที่ดีกับเจ้าของบ้านครอบครัว ญาติมิตรสหายและบริวารเปรียบเสมือนสายใยที่เอื้ออาทรซึ่งกันและกันที่เปรียบเหมือนเช่นสายบัวนั้นเองและในทางพระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนผู้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง มีความบริสุทธิ์ กาย วาจาและใจ ดั่งเช่นดอกบัวที่ชูดอกพ้นน้ำและการปลูกบัวเพื่อเป็นมงคลแก่บ้านและที่อยู่อาศัยนั้นควรปลูกในทิศตะวันตกและผู้ปลูกควรเป็น ผู้ที่เกิดในปีจอ เนื่องจากบัวเป็นต้นบัวที่เกิดขึ้นในปีจอด้วยและถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรไปอีกควรปลูกในวันพุธ เนื่องจากโบราณมีความเชื่อว่าปลูกในวันพุธนั้น ผู้ที่ทำการค้าหรือเอาประโยชน์จากบัว และเป็นผู้ที่โชคดีและร่ำรวย
16 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2563-04-09
แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์
164 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์